Hesap Oluştur

*

*

*

*

*

*

Şifremi Unutuum

*

Hastalıklarda Beslenme

DİYABET  

Diyabet , pankreasın yeterli insülin üretmemesi ya da üretilen, insülinin görevini yapamaması sonucunda , besinlerle vücuda alınan glukozun kullanılamaması ve kan şekerinin hızla yükselmesi olarak bilinen hastalık tablosudur.   Diyabet , tüm dünyada ve ülkemizde her yaş ,cins ve ırktan milyonlarca kişiyi etkileyen çok sık görülen bir durumdur. 40 yaşın üzerinde ,aşırı kilolu veya ailesinde diyabet bulunan kişiler bu hastalığa yakalanma yönünden daha fazla risk altındadır. Diyabetin ortaya çıkmasını şişmanlık, gebelik, kalıtım, uzun süre diüretik vb ilaçların kullanımı, fiziksel ve psikolojik travmalar,bazı pankreas hastalıkları (pankreas tümörleri, pankreatit) gibi nedenler kolaylaştırır.

Diyabetin Kaç Tipi Mevcuttur ? Diyabetin başlıca iki tipi bulunur ve açlık kan şekeri (AKŞ), Oral glukoz tolerans testi vb tanı yöntemleri ile tanı konur ve klinik sınıflamalar yapılır.

Add a comment

KALP ve DAMAR HASTALIKLARI  

Dünya sağlık istatistiklerine bakıldığı zaman, Türkiye de dahil birçok gelişmekte ve özellikle gelişmiş ülkelerde en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında, 1900’ lü yılların başında ilk sırayı zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları alırken, son yıllarda ilk sırada kalp ve damar hastalıklarının, ikinci sırayı da kanserin aldığı görülmektedir.   Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre ülkemizde ölümlerin 1990’ da %35.5’ i, 1995’ de ise %43’ ü Koroner Kalp Hastalığı (KKH) nedeniyle oluşmaktadır.   Hastalık riski 35 yaşından itibaren artmakta, erkeklerde kadınlardan, yüksek sosyo-ekonomik grupta düşük sosyo-ekonomik gruptan daha yüksek oranda görülmektedir.  

Kalp ve Damar Hastalıkları Nedir?  

Add a comment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glisemik indeks nedir?  

Besinlerde bulunan karbonhidratların kan şekerini yükseltme hızına Glisemik İndeks adı verilir. Eşit miktarlarda karbonhidrat içerseler de yiyeceklerin kan şekerini arttırıcı etkileri birbirinden farklıdır. Bazı besinlerin glisemik indeks değerleri düşük, bazılarının ise yüksek olarak tanımlanır. Benzer besinler içerisinde glisemik indeks değeri düşük olanların tercih edilmesi daha sağlıklı olarak tanımlanmaktadır.

  Bazı Besinlerin Glisemik İndeks Değerleri

Add a comment
TOP